Ptasia grypa - wymogi weterynaryjne

Utworzono: piątek, 23 kwiecień 2021

W związku ze stwierdzonymi przypadkami ptasiej grypy, na terenie powiatu m.in. nowosądeckiego i gorlickiego obowiązują związane z tym obostrzenia (rozporządzenie wojewody w załączeniu). Na podstawie wydanych decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu oraz w Gorlicach, hodowcy z powiatu nowosądeckiego i gorlickiego są wyłączeni z wyżej wymienionych obostrzeń i będą mogli uczestniczyć w organizowanych lotach w terminach 24.04.2021 - 02.05.2021 pod ściśle określonymi warunkami:

Czytaj więcej...

Lot próbny 24.04.2020

Utworzono: piątek, 23 kwiecień 2021

Lot próbny z miejscowości Kraków-Pobiednik odbędzie się 24.04.2021 (sobota). Koszowanie rano wg. przesłanego do Prezesów Sekcji harmonogramu.

Lot próbny 18.04.2021 odwołany

Utworzono: środa, 14 kwiecień 2021

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, lot próbny zaplanowany na 18.04.2021 zostaje odwołany. O możliwości jego odbycia w innym terminie zdecydują warunki organizacyjne i pogodowe. 

Robocze wersje spisów 2021

Utworzono: wtorek, 13 kwiecień 2021

Poniżej zamieszczamy roboczą wersję spisów gołębi dorosłych 2021 - bardzo prosimy o uważne sprawdzenie i zgłaszanie ewentualnych uwag do czwartku 15.04.2021 r. Uwzględniane będą wyłącznie błędy powstałe przy wprowadzaniu spisów przez obliczeniowego. Hasło do pliku posiadają Prezesi Sekcji.

Współzawodnictwo gołębi rocznych 2021

Utworzono: poniedziałek, 05 kwiecień 2021

Gołębie roczne w ilości 20 szt., które mają uczestniczyć we współzawodnictwie gołębi rocznych 2021 należy wprowadzić w systemie elektronicznym w jednym ciągu (np. od poz. 1-20, 41-60, 51-70, 45-64). Ważne aby przed tym ciągiem gołębi rocznych nie były wprowadzone inne gołębie roczne - ze względu na system obliczeniowy, który automatycznie kwalifikuje gołębie do współzawodnictwa. 

Spisy DERBY 2021

Utworzono: poniedziałek, 05 kwiecień 2021

Hodowcy, którzy chcą uczestniczyć we współzawodnictwie gołębi dwuletnich DERBY 2021, powinni złożyć do 10.04.2021 w swojej sekcji spis gołębi w 2 egz. (druk poniżej) obejmujący 15 gołębi z całego spisu zaobrączkowanych obrączkami olimpijskimi 2019. W spisie w kolumnie "Pozycja w spisie głównym" należy wpisać liczbę - pozycję gołębia w spisie głównym, czyli na którym miejscu z koleii został wprowadzony do zegara. Poniżej również regulamin wspomnianego współzawodnictwa. Spisy gołębi do współzawodnictwa Region IV Kraków, będą zbierane w maju, o czym będziemy informowali.